Manželské, párové a rodinné poradenství a psychoterapie

Manželské, párové a rodinné poradenství a psychoterapie

Jedná se o poskytnutí odborného psychologického, sociálního a právního poradenství lidem, kteří se ocitli v obtížné osobní, vztahové, rodinné či životní situaci, kterou nedokážou sami zvládnout. Poskytuji podporu, provázení a stabilizaci rodinám s dětmi, manželům, partnerům a jednotlivcům. Svojí činností přispívám k utváření příznivých rodinných, partnerských a mezilidských vztahů, napomáhám rozpoznat a odstranit příčiny poškození těchto vazeb a podporuji opětovné obnovení kvality života klientů. Vždy plně respektuji individuální potřeby, vlastní vůli a práva klientů.  

Poskytované služby:

 1. sociálněprávní poradenství
 2. psychologické poradenství
 3. psychoterapie jednotlivce, páru
 

Nejčastější problémy, s nimiž se na mě můžete obrátit

 • nedorozumění a hádky,
 • odcizení ve vztahu,
 • rozhodování o rozvodu a porozvodovém uspořádání rodinných záležitostí,
 • vyrovnávání se s partnerovým opuštěním,
 • sociálně právní problémy rodiny,
 • problémy soužití více generací,
 • vztahy mezi rodiči a dospívajícími dětmi,
 • podezření z nevěry,
 • odhalení nevěry,
 • žárlivost,
 • nesoulad povah a zájmů,
 • volba životního partnera,
 • problémy se seznamováním,
 • rodičovská bezradnost při výchově dětí,
 • problémy vztahů v rodinných firmách,
 • a další rodinné, manželské, partnerské i individuální problémy.