Psychodiagnostika

Poskytuji profesionální psychologickou diagnostiku  - posouzení osobnosti, zhodnocení úrovně výkonových funkcí, schopnost zvládání stresu a emocí, míru svědomitosti, schopnost udržovat vztahy s druhými lidmi, schopnost logického usuzování, rychlost rozhodování, pečlivost práce, kreativitu a pružnost myšlení, schopnost soustředění a udržení pozornosti, způsob a kvalitu práce pod časovým tlakem a další. 

Výkony projevené při testování lze srovnat s výsledky v praxi a nalézt faktory, které ovlivňují, jak úspěšně se potenciál testované osoby projevuje. 

Slouží k identifikaci silných stránek, které je vhodné dále posilovat. Smyslem je také odhalit rezervy, které mohou být pro testovaného limitující. 

Užití

  • při volbě studijního oboru
  • při volbě zaměstnání
  • hlubší poznání sama sebe 
  • ocenění osobního potenciálu