Psychoterapie

Individuální psychoterapie je společnou prací terapeuta a klienta, založená na empatickém porozumění, nehodnotícím a přijímajícím postoji, otevřenosti a důvěrném vztahu mezi klientem a terapeutem.

Psychoterapie probíhá v bezpečném a diskrétním prostředí. Vedení psychoterapie vychází z logoterapie a existenciální analýzy rakouského neurologa a psychiatra Viktora Emanuela Frankla, dále pak z přístupu Carla Rogerse a Gestalt terapie.

Hlásím se k etickému kodexu Evropské asociace pro psychoterapii (EAP).

Jakým způsobem probíhá individuální psychoterapie?

Konkrétní podoba terapie závisí na tom, jaké je vaše téma a k čemu budete chtít v terapii směřovat.

Individuální terapie začíná vstupním pohovorem, při němž se s terapeutem zaměříte na to, s čím přicházíte. Cílem vstupního pohovoru je dosažení dohody mezi Vámi a psychoterapeutem o vhodnosti spolupráce a zadání terapeutické zakázky, tj. čeho chcete psychoterapií dosáhnout.

Jedno psychoterapeutické setkání trvá 55 minut a probíhá v bezpečném a klidném prostředí terapeutické pracovny.

Odvíjí se od charakteru terapeutické zakázky a výsledků společné práce. Orientačně to bývá:

  • krizová intervence - pomoc v akutním stavu - do 3 setkání
  • poradenství - do 5 setkání
  • krátkodobá terapie - řešení konkrétního problému - do 10 setkání
  • dlouhodobá terapie - práce na osobní změně - nad 10 setkání
 

K psychoterapii nepotřebujete žádné doporučení lékaře či jiné instituce.