O mně

Psychoterapie Dvůr Králové - Daniela Šrámková

Věnuji se psychoterapii, psychologickému poradenství pro dospělé a děti, párovému a rodinnému poradenství, fyzioterapii a koučinku.

Vystudovala jsem psychologii, fyzioterapii a právo na Univerzitě Karlově a sociální pedagogiku na VOŠ Evropská. Mám výcvik v systemickém koučinku a v současné době jsem v psychoterapeutickém výcviku v logoterapii a existenciální analýze. Ráda se vzdělávám a dále rozvíjím.

Působila jsem ve zdravotnické, sociální i komerční sféře. Pracovala jsem s nezletilými dívkami v diagnostickém ústavu, které se potýkaly se závislostmi, zákonem, rodiči, násilím i samy se sebou, s dospělými závislými na alkoholu, drogách a hraní v Bohnicích a v centru methadonové substituce v Praze, s lidmi po úrazech páteře na Spinální jednotce v Motole, komunikovala s dětmi na Lince bezpečí, spolupracovala s Alzheimerovskou společností.

Fyzioterapii jsem prováděla se sportovci, lidmi po úrazech i dlouhodobě nemocnými. V komerční sféře jsem vykonávala profesní psychodiagnostiku zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání v Českém Aeroholdingu, především na Letišti Praha, organizovala a vedla assessment a developement centra, poskytovala psychologické poradenství a užívala při své práci koučink.

Bohatost zkušeností a poznatků se snažím maximálně využít při terapii s klienty tak, aby byla co nejvíce komplexní a zároveň individuálně přizpůsobená každému klientovi.

Pří psychoterapeutické práci využívám poznatky a techniky více terapeutických směrů, především logoterapie a existenciální analýzy rakouského neurologa a psychiatra Viktora Emila Frankla, Rogersova na osobu zaměřeného přístupu a Gestalt terapie. Při práci s klientem kladu důraz na respektování individuality klienta, jeho životní situace a psychického a fyzického rozpoložení.
 

Na klienta pohlížím komplexně, dokáži dobře rozeznat souvislosti mezi psychickými a tělesnými obtížemi klienta a na základě toho zvolit optimální způsob terapie. Při fyzioterapii vyšetřím pohybový aparát, určím fyzioterapeutickou diagnózu a pravděpodobné příčiny obtíží. Na základě vyšetření vám navrhnu fyzioterapeutický plán zahrnující způsob terapie prováděný mnou jako fyzioterapeutem přímo v ordinaci, kombinovaný s doporučeními k vykonávání specifických aktivit z Vaší strany v období mezi terapiemi, které přispějí k maximálnímu efektu terapie.    

Klientům se zájmem o vlastní sebepoznání, rozvoj vlastního potenciálu a motivací k smysluplnému a tvořivému utváření jeho života nabízím koučink a pracovní a kariérové poradenství. Prostřednictvím koučinku si klienti realizují své cíle, otevírají možnosti, jak plně rozvinout vlastní potenciál a dosáhnout met, které si vytyčili a které doposud mohli považovat za nedosažitelné. Pracovní a kariérové poradenství zahrnuje poradenství při změně povolání, řešení pracovních problémů, zefektivnění komunikace v týmu. S pomocí profesní diagnostiky, si můžete ověřit správnost Vaší profesní orientace. Ukáže Vám, v čem jste vůči populaci nadprůměrní či výrazně vynikáte či naopak poukáže na oblasti, ve kterých pro Vás bude náročnější v populaci uspět.

…a něco navíc:

K fyzioterapii mě nasměrovala má osobní zkušenost. V devíti letech mi byla zjištěna skolióza páteře. 10 měsíců svého dětského věku jsem strávila v dětské léčebně ortopedických vad a 5 let v korzetu. Problematika skolióz a vadného držení těla mě provází celý život, sama jsem si jako klient i jako fyzioterapeut vyzkoušela různé metody terapie a měla možnost sledovat nespočet dětí v jejich vývoji.

Jsem matkou 3 chlapců.

V současné době pracuji jako psychoterapeut v centru THERAPY POINT v Praze Počernicích a v Domově sv.Josefa v Žírči s lidmi nemocnými roztroušenou sklerózou.

 

Vzdělání a kvalifikace

 

 • Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, magisterský studijní program obor psychologie s klinickou specializací
 • Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, magisterský studijní program obor fyzioterapie
 • Právnická fakulta Univerzity Karlovy, magisterský studijní program obor právo 
 • Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, obor sociální pedagogika, Evropská, Praha
 • Psychoterapeutický výcvik v Logoterapii a existenciální analýze pod Společností pro logoterapii a existenciální analýzu, o.s. (SLEA, o.s.) – leden 2014 - 2019
 • Roční výcvik v systemickém koučování a manageringu pod společností Extima 

Kurzy

 • Balintovská skupina I a II / PhDr. I. Štětovská;
 • Výcvik v telefonické krizové intervenci/ Linka bezpečí
 • Rogersovská terapie / PhDr. V. Junková
 • Kognitivně – behaviorální terapie / Prof. J. Šípek
 • Gestalt terapie
 • Projektivní techniky /Doc. R. Bahbouh
 • Rorschachologie /Prof. J.Šípek/ PhDr. E.Urban
 • Assessment and developement centra